ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัยบันทึกยื่นข้อเสนอ


ผลงานและกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม / แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ

1. ผู้ดูแลระบบแต่ละหน่วยงาน

อุทยานเทคโนโลยี มจพ.
  รมณ เปรมวดีภัชกุล โทร.2283

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กฤดา จรัสศรีสกุล โทร.1506

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
  อิทธิพล คำคล้าย โทร.2610

สำนักงานอธิการบดี
  ธนาคม เจริญพิทย์ โทร.2235
  ปรารถนา สัมพันธ์รัตนชัย โทร.2235

2. ข้อมูล ICIT Account ในกรณีลืม Username/Password หรือ Account มีปัญหา 
 จุดบริการของสำนักคอมพิวเตอร์  โทร. 2211


Last Modified: 2024-03-29 10:07:51am

Please publish modules in offcanvas position.